Kontrast: Kontrast biało-czarny Kontrast czarno-biały  Litery: Normalne pismo Większe pismo

Polish VersionEnglish VersionRussian Version
Trudne problemy historii a archiwa

XVI Międzynarodowa Konferencja
Archiwów Państw
Europy Środkowo-Wschodniej

Trudne problemy historii a archiwaWarszawa, 19-20 maja 2016 r.

Organizatorzy

Aktualizacja danych

W celu zaktualizowania danych prosimy zalogować się do systemu za pomocą adresu e-mail oraz hasła podanego/wprowadzonego w trakcie rejestracji.

Materiały

Komunikat
 z XIV Międzynarodowej Konferencji z cyklu Colloquia Jerzy Skowronek dedicata,
 zorganizowanej w Warszawie w dniach 22-23 V 2014 r. na temat
Gromadzenie archiwaliów w cyfrowym świecie XXI wieku


Konferencje naukowe  archiwów państw Europy Środkowej i Wschodniej zainicjowane zostały przez Naczelnych Dyrektorów Archiwów Państwowych Polski i Rosji profesorów Jerzego Skowronka oraz Władimira Piotrowicza Kozłowa w roku 1995. Zakres zachodzących zmian ustrojowych stawiał archiwa na tym obszarze w obliczu wielu wyzwań, sprostanie którym ułatwiać miała współpraca i wymiana doświadczeń archiwistów. Problematyka dotychczasowych trzynastu konferencji, zorganizowanych w latach 1995-2005 oraz 2012-2013, obejmowała zagadnienia roli archiwów w dobie przekształceń ustrojowych po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, problemy archiwów i archiwaliów partyjnych, prywatnych, archiwów organizacji międzynarodowych, archiwaliów powstałych na nośnikach nietradycyjnych, dokumentacji komunistycznych organów represji, wspólnego dziedzictwa archiwalnego państw i narodów Europy Środkowej i Wschodniej, miejsca archiwów w społeczeństwie informacyjnym i wyzwań związanych z wprowadzaniem nowych technologii informatycznych do praktyki archiwalnej.


Tematem obecnej  XIV konferencji, którą Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Polski przygotowała po raz kolejny we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej były problemy związane z gromadzeniem archiwaliów w świecie cyfrowym XXI wieku. Postępujący proces informatyzacji różnych dziedzin życia a przede wszystkim administracji, a także wzrost znaczenia Internetu, stawia pytanie czy dotychczasowe sposoby i podejście do problemu gromadzenia archiwaliów przez archiwa państwowe wypracowane w stosunku do dokumentacji papierowej (tradycyjnej) zachowują aktualność. Należy  poszukiwać odpowiedzi na rysujące się m.in. problemy:  jaki wpływ mają różne formy gromadzenia dokumentacji w postaci dokumentu elektronicznego na zasób archiwów i ich rolę, czy dotychczasowe podejście do wartościowania i selekcji dokumentacji wymaga zmian, zwłaszcza w odniesieniu do masowej dokumentacji jednostkowej, czy archiwa powinny gromadzić dane z Internetu, na ile archiwa w procesie wartościowania dokumentacji powinny kierować się „prawem do zapomnienia”, czy papier jako trwały nośnik informacji będzie konieczny, czy informacja jest nierozerwalnie i trwale związana z nośnikiem.  

W konferencji, uczestniczyło ponad  108  osób, z następujących krajów: Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Gruzja, Holandia, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowenia,  Ukraina i Uzbekistan.

Wnioskami wynikającymi z obrad konferencji są  stwierdzenia, że:

 

Doceniając znaczenie spotkań międzynarodowych z cyklu „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata” jako szerokiej płaszczyzny kontaktów i współpracy uczestnicy uznali za celowe organizację następnych konferencji. Zaproponowano również by spotkanie w roku 2015 poświęcone było problemom relacji archiwów z otoczeniem społecznym we współczesnym świecie.