Kontrast: Kontrast biało-czarny Kontrast czarno-biały  Litery: Normalne pismo Większe pismo

Polish VersionEnglish VersionRussian Version
Trudne problemy historii a archiwa

XVI Międzynarodowa Konferencja
Archiwów Państw
Europy Środkowo-Wschodniej

Trudne problemy historii a archiwaWarszawa, 19-20 maja 2016 r.

Organizatorzy

Aktualizacja danych

W celu zaktualizowania danych prosimy zalogować się do systemu za pomocą adresu e-mail oraz hasła podanego/wprowadzonego w trakcie rejestracji.

Program konferencji

Miejsce konferencji:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
ul. Rakowiecka 2D, Warszawa

Program (pdf)

 

18 maja 2016 (środa)

 

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

 

16:00-20:00

Spacer po mieście oraz zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina
(wymagane potwierdzenie udziału)

 

19 maja 2016 (czwartek)

 

9:00-9:30 Rejestracja i kawa na powitanie
9:30-9:45
OTWARCIE KONFERENCJI

9:45-10:45

Archiwa a procesy wyjaśniania i rozwiązywania trudnych problemów historii, cz. 1

 

Jak archiwa postępować mogą w odniesieniu do problemów tzw. trudnej historii? – Władysław
Stępniak (Polska)

Wartościowanie i brakowanie dokumentów we współczesnej archiwistyce. Wpływ na badania historyczne
– Cristian Anita (Rumunia)

Przywracanie estońskiego obywatelstwa – Ivar Kaigu (Estonia)

10:45-11:15 Przerwa na kawę

11:15-13:00

Archiwa a procesy wyjaśniania i rozwiązywania trudnych problemów historii, cz. 2

 

Inteligencja a reżim reakcji monarchistycznej w latach 1905-1914 w pamięci dokumentarnej Białorusi
– Olga Dołоtowa (Białoruś)

Zasób Archiwum Narodowego Republiki Białoruś jako źródło do historii stosunków polsko-białoruskich
w latach 1939-1945 – Anatolij Wielikij (Białoruś)

Rola archiwów w wyjaśnianiu relacji polsko-żydowskich z okresu II wojny światowej
– Anna Krochmal (Polska)

Przemieszczenia łotewskich materiałów archiwalnych w czasie II wojny światowej – Kārlis Zvirgzdiņš (Łotwa)

Dyskusja

13:00-14:00 Obiad

14:00-16:00

Archiwa a procesy wyjaśniania i rozwiązywania trudnych problemów historii, cz. 3

 

Kontynuacja polityki Wielkiej Serbii w regionach Słowiańszczyzny południowej – Adamir Jerković
(Bośnia i Herzegowina)

Nowe formy upamiętniania osób represjonowanych w okresie Niepodległości Republiki Uzbekistanu
– Alidżan Machkamow (Uzbekistan)

Upamiętnienie cywilnych i wojskowych ofiar wojen i konfliktów zbrojnych XX w. w polityce polskich archiwów
– Ewa Rosowska-Jakubczyk (Polska)

Rola archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu trudnych problemów historii
wewnętrznej na przykładzie dokumentacji organów bezpieczeństwa państwa dotyczących robotniczego
protestu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. – Rafał Reczek (Polska)

Gromadzenie zasobu archiwalnego IPN – ustawa a praktyka – Teresa Gallewicz-Dołowa (Polska)

Dyskusja

16:00-16:30 Przerwa na kawę

16:30-18:30

Archiwa a procesy wyjaśniania i rozwiązywania trudnych problemów historii, cz. 4
 

Gromadzenie archiwów specjalnych byłych służb bezpieczeństwa – „Koniec" czy „Początek” procesu.
Problematyczne momenty dotyczące dokumentów wywiadu wojskowego – co przechowuje archiwum?
– Boris Michajłow (Bułgaria)

Reforma dostępu do archiwów komunistycznych służb specjalnych na Ukrainie – Andrij Kohut (Ukraina)

Być albo nie być. Kwestia współpracowników tajnej policji z perspektywy archiwów Securitate
– Abraham Florin (Rumunia)

Rekonstrukcja zniszczonych materiałów archiwalnych. Porównanie metod stosowanych w OBUiAD
w Katowicach i Instytucie Gaucka (BStU) – Tomasz Marszałek, Jarosław Łabowicz (Polska)

Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

19:30

 Uroczysta kolacja

 

 

20 maja 2016 (piątek)

 

9:30-10:45

Archiwa wobec przemieszczeń ludności w XX w.

 

Dokumenty archiwalne z zasobu Centralnego Archiwum Państwowego Republiki Kazachstanu
dotyczące Polaków, którzy w wyniku zdarzeń losowych znaleźli się w Kazachstanie w latach
30-tych XX w. – Lazzat Aktajewa (Kazachstan)

Dokumenty Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego dotyczące przymusowego przesiedlenia ludności polskiej i ukraińskiej w latach 1944-1947 – Igor Grynyk (Ukraina)

Działalność wydawnicza Federalnej Agencji ds. Archiwów oraz federalnych archiwów państwowych
– Andriej Jurasow (Rosja)

Dyskusja

10:45-11:15 Przerwa na kawę
11:15-13:00

Archiwa wobec innych wyzwań współczesności

 

Plany miast litewskich: od prób zniszczenia do Listy Światowej programu UNESCO Pamięć Świata
– Vaidas Agurkis (Litwa)

Dokumenty audiowizualne w przestrzeni cyfrowej (z doświadczeń Centralnego Państwowego
Archiwum Audiowizualnego im G.S. Pszenicznego Ukrainy im. G.S. Pszenicznego)
– Tetiana Jemieljanowa (Ukraina)

Zawartość informacyjna dokumentacji naukowo-technicznej jako klucz do wyjaśnienia kwestii spornych lub świadectwo niezrealizowanych idei – Anna Aleksejenko (Ukraina)

Ewolucja informatyzacji w archiwach na Ukrainie. Teoria i praktyka – Aleksandr Garanin, Jurij Kowtaniuk (Ukraina)

Odzwierciedlenie represyjnej polityki radzieckich władz okupacyjnych w Mołdawskiej SRR w odtajnionych dokumentach archiwalnych w Mołdawii – Ion Varta (Mołdawia)

Dyskusja, podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

13:00-14:00 Obiad

Program (pdf)