Kontrast: Kontrast biało-czarny Kontrast czarno-biały  Litery: Normalne pismo Większe pismo

Polish VersionEnglish VersionRussian Version
Trudne problemy historii a archiwa

XVI Międzynarodowa Konferencja
Archiwów Państw
Europy Środkowo-Wschodniej

Trudne problemy historii a archiwaWarszawa, 19-20 maja 2016 r.

Organizatorzy

Aktualizacja danych

W celu zaktualizowania danych prosimy zalogować się do systemu za pomocą adresu e-mail oraz hasła podanego/wprowadzonego w trakcie rejestracji.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Miłośnicy i Przyjaciele Archiwów!

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy oznajmić, że Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych kontynuuje organizację wznowionego w 2012 roku cyklu konferencji archiwów państw Europy Środkowo-Wschodniej pod nazwą "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata".

Spotkania te, gromadzące archiwistów z Europy Środkowo-Wschodniej, zostały zainicjowane na początku lat 90-tych XX wieku przez tragicznie zmarłego szefa polskich archiwów państwowych, prof. Jerzego Skowronka. Obecnie stają się one ponownie miejscem ożywionej dyskusji o najistotniejszych problemach nurtujących środowisko archiwalne w Europie i poza nią.

Najbliższa, XVI już konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 maja 2016 r., a jej temat to „Trudne problemy historii a archiwa".

 

 


Wiek XX obfitujący w dramatyczne wydarzenia, w tym dwie wojny światowe,  wywarł znaczący wpływ na problemy interpretacji historii, ujmowanej w wymiarze krajowym, jaki i międzypaństwowym. Ich długofalowe konsekwencje wraz ze skutkami  przemian politycznych postawiły przed archiwami, zwłaszcza w Południowej i Środkowo-Wschodniej Europie, wiele zadań związanych z wyjaśnieniem i rozliczeniem trudnej przeszłości. Przedmiotem obrad tegorocznej konferencji będzie wpływ trudnych problemów historii na archiwa, ich zasoby i funkcjonowanie.

Mamy nadzieję, że wraz z nami zechcecie Państwo pochylić się nad tą niełatwą materią.

 
Do zobaczenia w Warszawie!
Komitet Organizacyjny